Home

Dziecko zdrowe w środowisku domowym i szkolnym. Wybrane problemy zdrowotne.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kram, Mirosława
dc.date.accessioned 2014-04-17T07:16:17Z
dc.date.available 2014-04-17T07:16:17Z
dc.date.issued 2014-04-17
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1846
dc.description.abstract Dziecko to człowiek od chwili urodzenia do ukończenia 18 roku życia. Każdy z nich jest podmiotem opieki rodzicielskiej i szeroko rozumianej opieki medycznej i pedagogicznej. W przedstawionych materiałach dydaktycznych kierowanych do studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu dokonano opisu dziecka zdrowego. Przedstawiono rozwój fizyczny i metody jego oceny, opiekę zdrowotną, racjonalne żywienie, wpływ rodziny i szkoły na zachowania zdrowotne, problemy zdrowotne dzieci i młodzieży. Dokonano także charakterystyki potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka jako ucznia. Pracę kończy rozdział opisujący edukację zdrowotną w szkole.
dc.description.abstract A child is ahuman beingfrom the moment ofbirth until theage of 18. Eachis the subjectof parental careas well as in a broader sense educational and health care. In the presentedlearning materialstargetedtostudents of the Facultyof Health Sciences descriptionof ahealthychild is provided.Main issues discussed are following: physical developmentandmethods of itsevaluation, health care, rationalnutrition, the impact of family andschoolon child’s behavior and health problems of childrenand adolescents.There has also beendescribed biological andpsychosocialneeds of thechild as alearner.The paperends with a chapterdescribinghealth educationin school.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject dziecko
dc.subject zdrowie
dc.subject opieka
dc.title Dziecko zdrowe w środowisku domowym i szkolnym. Wybrane problemy zdrowotne.
dc.title.alternative Healthy child in an household and school environment. Some health problems.
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations