Home

Zmiany w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu (część pierwsza)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Górniewicz, Grzegorz
dc.contributor.author Siemiątkowski, Piotr
dc.date.accessioned 2014-04-03T08:20:00Z
dc.date.available 2014-04-03T08:20:00Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia 2012, nr 56, ss. 351-374.
dc.identifier.issn 1733-2842
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1843
dc.description.abstract Rozpoczęty załamaniem na rynku kredytów hipotecznych w USA światowy kryzys gospodarczy doprowadził do pogorszenie się stanu finansów publicznych w wielu krajach Europy. Szczególnie mocno odczuła go Grecja. Gdyby nie pomoc finansowa z zewnątrz, już w 2010 roku kraj ten musiałby ogłosić niewypłacalność. Głównym celem pracy jest przedstawienie przyczyn, które doprowadziły do kryzysu gospodarczego na świecie i fatalnej sytuacji finansowej Grecji, skali zjawiska, a także podejmowanych prób ratowania zastanej sytuacji.
dc.description.abstract The world economy crisis, started by the collapse of the mortgage market in USA, gave rise to the deterioration of public finances in many European countries. A country that were exceptionally strongly affected is Greece. Already in 2010, Greece would have both had to declare their bankruptcy but for the external financial aid. The purpose of the present paper is to demonstrate the causes that gave rise to the critical situation of the countries, the scale of the phenomenon and the measures taken to improve the given situation in Greece.
dc.language.iso pol
dc.publisher Uniwersytet Szczeciński
dc.relation.ispartofseries Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia;
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject kryzys finansowy
dc.subject Grecja
dc.subject dług publiczny
dc.title Zmiany w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu (część pierwsza)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations