Home

Raportowanie procesu akwizycji danych sejsmiki poszukiwawczej z wykorzystaniem GIS

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kunz, Mieczysław
dc.contributor.author Burdziej, Jan
dc.contributor.author Łuczka, Grzegorz
dc.date.accessioned 2014-03-26T09:58:05Z
dc.date.available 2014-03-26T09:58:05Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Kunza
dc.identifier.isbn 978-83-231-2136-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1832
dc.description.abstract Artykuł przedstawia przykład wykorzystania GIS do raportowania procesu akwizycji danych sejsmicznych. Podczas trwania prac poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego bardzo istotne są bieżące sprawozdania, głównie w formie wizualizacji przestrzennej, postępów wszystkich etapów i działań terenowych. Ich analiza pozwala na optymalne zarządzanie wszystkimi składowymi prac poszukiwawczych oraz na dodatkową kontrolę otrzymywanych wyników prac cząstkowych. Proces akwizycji danych sejsmicznych przebiega wieloetapowo, a większość tych działań trwa równocześnie przez większą część realizowanego projektu. Wszystkie te etapy tworzą oddzielnie zbiory danych, które dopiero GIS integruje w jedną całość pozwalając na dowolne wizualizacje przestrzenne, opracowania tematyczne i statystyczne z postępów wybranych etapów. Zbudowany GIS pozwala na pełną integrację wszystkich codziennych działań i prac terenowych oraz na sporządzanie dowolnych raportów i wizualizacji. Tak stworzony system umożliwia tworzenie raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych w powiązaniu ze wszystkimi składnikami procesu akwizycji danych sejsmicznych.
dc.description.abstract This article presents the example of GIS use for reports considering the acquisition process of seismic data. During searching for crude oil and natural gas, current reports of progress considering all stages and territorial activities, mainly in the form of landscape visualization, are very important. Their analysis makes possible the optimum management of all parts of searching activities and additional control of results of fragmentary activities. The process of seismic data collecting has many stages, and most of these activities lasts at the same time during some parts of the realized project. All stages create data groups separately, and they are integrated by GIS in one picture, allowing for many landscape visualizations, topic and statistic elaborations of the chosen stages progress. Created GIS makes possible total integration of all daily activities and local activities, and creation of many reports and visualizations. The system created in this way allows for the creation of daily, weekly, and monthly reports in connection with all elements of collection process of seismic data.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject GIS
dc.subject akwizycja danych
dc.subject sejsmika
dc.subject raportowanie
dc.subject ropa naftowa
dc.subject data acquisition
dc.subject seismics
dc.subject reporting
dc.subject crude oil
dc.title Raportowanie procesu akwizycji danych sejsmiki poszukiwawczej z wykorzystaniem GIS
dc.title.alternative Application of GIS to reporting of seismic data acquisition in survey geophysics
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations