Home

Idea równości społecznej, 301 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kostowska, Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-03-25T12:18:39Z
dc.date.available 2014-03-25T12:18:39Z
dc.date.issued 1983
dc.identifier.isbn 83-214-0356-5
dc.identifier.issn 0208-9653
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1826
dc.description.abstract Idea równości społecznej przyciągała myślicieli wszystkich czasów i znajdowała różne historyczne wcielenia. Szczególnej wagi problematyka ta nabrała w socjalizmie, który równość i sprawiedliwość społeczną wypisał na swym sztandarze. Klasycy marksizmu wypowiadali się w kwestiach egalitaryzmu, ale nie znajdziemy u nich gotowych odpowiedzi na pytania, jakie rodzi konieczność praktycznych rozstrzygnięć, pojawienie się konfiguracji społecznych sprzecznych z zasadą równości. Toteż problematyka równości nieustannie zaprzątała teoretyków marksizmu i sprawujących władzę, była przedmiotem dociekań naukowych i polemik prasowych. Właśnie dyskusje i spory wokół pojęcia równości, które toczyły się w Polsce powojennej aż do lat 1980. są obiektem szczególnego zainteresowania Autorki.
dc.description.abstract The idea of social equality absorbed thinkers of all times and appeared in many historical forms and versions. In communist societes of the 20th C. the problem of social equality became particularly important, as the ideas of social equality and social justice were the core values of this ideology. The classic Marxist authors mentioned social equality in their works and speeches, but avoided answers to the questions concerning the reality of communist society, and didn’t recommend practical solutions for social configurations at odds with the principles of social equality. For that reason the problem of social equality often absorbed the powers that be, the researchers, and the journalists. Those discussions and disputes concerning the interpretation of social equality in the postwar Poland up to the 1980s are the objects of particular interest of the author.
dc.description.sponsorship Uniwersytet Warszawski Instytut Socjologii
dc.language.iso pol
dc.publisher Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna"
dc.relation.ispartofseries Omega;376
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject równość społeczna
dc.subject historia idei równości społecznej
dc.subject idea równości a marksizm
dc.subject spory o kształt równości w PRL
dc.subject social equality
dc.subject history of the idea of social equality
dc.subject equality and Marxism
dc.subject disputes about equality in PRL
dc.title Idea równości społecznej, 301 s.
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/book
dc.contributor.supervisor Malanowski, Jan


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations