Home

Obszary chronione w Polsce – spojrzenie geoprzestrzenne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Burdziej, Jan
dc.contributor.author Kunz, Mieczysław
dc.date.accessioned 2014-03-25T08:17:11Z
dc.date.available 2014-03-25T08:17:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-83-60019-59-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1822
dc.description.abstract Ustanowiona w 2004 roku w Polsce Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia 10 form ochrony przyrody w Polsce. Istniejące opracowania statystyczne i opublikowane zestawienia uwzględniają liczbę i powierzchnię zajmowaną przez poszczególne formy ochrony w układzie zbiorczym (kraj) oraz w układzie poszczególnych jednostek administracyjnych – województw, ale żadne z nich nie uwzględniają wzajemnych relacji przestrzennych, w tym nakładania się poszczególnych form ochrony przyrody. Głównym celem prowadzonych, z wykorzystaniem narzędzi systemów informacji geograficznej, była ocena przestrzennego zróżnicowania intensywności występowania w Polsce ustanowionych prawnie form ochrony przyrody. Badania dotyczyły zarówno analizy tego zróżnicowania pod kątem wyróżnionych form ochrony przyrody, jak również dostępności przestrzennej do obszarów chronionych w Polsce.
dc.description.abstract Established in 2004 in Poland, the Nature Conservation Act distinguishes 10 forms of nature protection in Poland. Existing statistics and published rankings take into account the number and the area occupied by the different forms of collective protection system (country) and the system of individual administrative units – provinces, but none of them take into account the spatial relationships, including the imposition of particular forms of nature. The main objective of research was assess the intensity of spatial differentiation in Poland legally established forms of nature using geographic information systems tools. The study focused on both the analysis of this diversity in terms distinguished forms of nature, as well as the spatial accessibility of protected areas in Poland.
dc.language.iso pol
dc.publisher Firma Usługowo-Wydawnicza "DANIEL" Ewa Wierzchucka
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject obszary chronione
dc.subject analiza przestrzenna
dc.subject geostatystyka
dc.subject Natura 2000
dc.subject GIS
dc.subject protected areas
dc.subject spatial analysis
dc.subject geostatistics
dc.title Obszary chronione w Polsce – spojrzenie geoprzestrzenne
dc.title.alternative Protected areas in Poland – geospatial analysis
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations