Home

Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czajka, Grzegorz
dc.contributor.author Kunz, Mieczysław
dc.date.accessioned 2014-03-25T08:12:31Z
dc.date.available 2014-03-25T08:12:31Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.isbn 978-832-312-136-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1821
dc.description.abstract Systemy Informacji Geograficznej spełniają wyjątkową rolę w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce i na świecie. Kluczowym elementem rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest edukacja informatyczna oraz powszechny dostęp do informacji. Rolę ośrodków edukacyjnych w zakresie GIS-u, oprócz uczelni wyższych, mogą pełnić nowoczesne Centra Badawczo-Szkoleniowe. Przykładem takiego ośrodka jest powstałe w 2005 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej w Toruniu. W artykule przedstawiono genezę, założenia oraz ofertę szkoleniową Centrum GIS.
dc.description.abstract Geographical Information Systems play a special role in the creation of informational society in Poland and in the world. In this new kind of economy the basic role is shifted to information and informational technology. The key element for the development of the informational society is informational education and common access to information. Apart from high schools, modern researching-training centers may play educational role in the field of GIS. The example of such an institution is Researching-Training Centre of Geographical Information Systems which was created in 2005, in Toruń, Kujawsko-Pomorskie voivodship. The history, assumptions, and a training offer of this Centre will be presented in this paper.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject GIS
dc.subject centrum badawczo-szkoleniowe
dc.subject edukacja
dc.subject geoinformacja
dc.subject research-training centre
dc.subject education
dc.subject geoinformation
dc.title Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej
dc.title.alternative Kujawsko-Pomorskie Researching-Training Centre of Geographical Information Systems
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations