Home

Naukowcy na facebook-u. Wizualizacja sieci społecznych w nauce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Osińska, Veslava
dc.contributor.author Komendziński, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-03-10T08:02:39Z
dc.date.available 2014-03-10T08:02:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy, red. Głowacka Ewa, Kowalska Małgorzata, Krysiński Przemysław, s. 269 - 282
dc.identifier.isbn 978-83-231-3175-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1779
dc.description.abstract Analiza sieci społecznych – jest nowoczesną strategią w badaniu grup społecznych, a w szczególności ich struktury organizacyjnej. Analogicznie, analiza struktury naukowej społeczności akademickiej opiera się o liczbowe zestawienia współcytowań prac naukowych. Jednym z ważniejszych etapów obu analiz jest wizualizacja wyników, której zadaniem jest czytelne, intuicyjne przedstawienie podobieństwa i korelacji grup badanych obiektów (graczy lub naukowców) w ograniczonej przestrzeni reprezentacji. Metodologia wizualizacji bardzo się rozwinęła w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, na co wpłynęły wzrost mocy obliczeniowej komputerów, włączając najnowsze rozwiązania wydajnych kart graficznych oraz nieliniowy przyrost zasobów sieciowych wolnego dostępu. W artykule przedstawione zostały badania porównawcze metod wizualizacji, stosowanych w naukometrii oraz socjometrii. W obu dziedzinach wspomniane metody pozwalają na odtworzenie i wielowymiarową analizę dynamicznej sieci powiązań, które mają kluczowe znaczenie dla badań procesów przepływu informacji i wiedzy. Autorzy na konkretnych przykładach pokazują, jak zastosowanie technik wizualizacji informacji może poszerzyć perspektywy analizy i interpretacji funkcjonowania zawodowych grup społecznych.
dc.description.abstract Analysis of social networks - is an innovative strategy in the study of social groups, in particular, their organizational structure. Similarly, analysis of scientific structure is based on co-citations count. One of the most important stages of both studies is to visualize the results with goal of clear, intuitive representation of objects (actors) and their mutual relations. Visualization methodology has developed in the past two decades, and caused by the ICT growth and open access to network resources. The article presents the comparative study of visualization methods used in scientometrics and macrosociology. In both areas these methods are essential for the study of information flow and communication processes. The author shows how to use information visualization techniques in Fb environment and to expand the perspective of analysis and interpretation of social networking.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject analiza sieci społecznych
dc.subject sieci złożone
dc.subject wizualizacja informacji
dc.subject analiza cytowań
dc.title Naukowcy na facebook-u. Wizualizacja sieci społecznych w nauce
dc.title.alternative Scientists on Facebook. Visualization of social networks in science
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart
dc.type info:eu-repo/semantics/preprint


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations