Home

Przedsiębiorczość akademicka w świetle akademickich inkubatorów przedsiębiorczości

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Skarba, Marta
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:53:10Z
dc.date.available 2014-02-21T13:53:10Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, Vol. 40, pp. 239-252
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2013.020
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1759
dc.description.abstract The  institutions which support academic entrepreneurship develop more dynamically. They are an important source of creating enterpreneurial behaviors. Academic Incubators for Entrepreneurship are an organization which focuses many people related with the university and want to run their own business. It has become a subject of study authors this article. The research show how Academic Incubators for Entrepreneurship help young people. The article presents the results of the survey, where the instrument was online questionnaire filled by the beneficiaries of the AIP from Warsaw, Toruń, Łódź, Poznań and Gdańsk.
dc.description.abstract Instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką rozwijają się coraz prężniej, z racji tego stanowią ważne źródło kreowania zachowań przedsiębiorczych. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości są organizacją, która skupia w swych szeregach osoby związane z uczelniami, które oprócz nauki chcą prowadzić własną działalność gospodarczą. Stało się to przedmiotem badań autorki, które miały za cel pokazać, w jakim stopniu AIP pomagają, a co stanowi dla korzystających z ich rad osób kwestie problemowe. W artykule zostały przedstawione wyniki badania ankietowego, gdzie narzędziem był internetowy kwestionariusz ankiety przeprowadzony wśród beneficjentów AIP z Warszawy, Torunia, Łodzi, Poznania i Gdańska.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Academic Incubators for Entrepreneurship
dc.subject academic entrepreneurship
dc.subject entrepreneurship spin-off and spin-out
dc.subject Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
dc.subject przedsiębiorczość akademicka
dc.subject przedsiębiorczość spin-off i spin-out
dc.title Przedsiębiorczość akademicka w świetle akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
dc.title.alternative Academic entrepreneurship in the light of academic incubators for entrepreneurship
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations