Home

Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim – kierunki rozwoju

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Brzustewicz, Paweł
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.available 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, Vol. 40, pp. 85-96
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2013.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1756
dc.description.abstract The article aims to present directions of development of sustainable solutions in urban transport. Currently, the biggest problem in the area of urban transport is the imbalance in environmental and social aspects. First, the concept of urban transport has been defined. Then the characteristics and problems of urban transport has been described. In the main part of the article the author presents the most significant solutions that contribute to improving the quality of life of urban residents by reducing the negative impact of transport on their health and the environment.
dc.description.abstract W artykule wskazano możliwe kierunki rozwoju zrównoważonych rozwiązań w transporcie miejskim. Ich zidentyfikowanie i wdrożenie może przyczynić się do polepszenia jakości życia w mieście poprzez ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. W opracowaniu podjęto także próbę uściślenia definicji zrównoważonego transportu miejskiego oraz operacjonalizacji tego pojęcia. Osiągnięcie celu pracy wymagało analizy zagadnień z obszarów, takich jak: zarządzanie, logistyka, rozwój zrównoważony, ekologia oraz prawo. Takie podejście pozwoliło autorowi skoncentrować się w głównej mierze na rozwiązaniach pozwalających na trwałą i długookresową poprawę funkcjonowania miast.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject urban transport
dc.subject sustainable development
dc.subject sustainable solutions
dc.subject transport miejski
dc.subject rozwój zrównoważony
dc.subject zrównoważone rozwiązania
dc.title Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim – kierunki rozwoju
dc.title.alternative Sustainable solutions for urban transport – directions of development
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations