Home

Social CRM jako nowoczesna koncepcja biznesowa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sudolska, Agata
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.available 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, Vol. 40, pp. 25-37
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2013.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1751
dc.description.abstract The paper presents the issues concerning the influence that enterprises can wield on customers using social media. Such communication channels enable not only communicating something to customers but also monitoring the changes of customers’ ways of thinking. The result of the appearance of social media is new business concept called Social Customer Relationship Management. The paper is an attempt to explain the idea of Social CRM and exemplify its use in practice.
dc.description.abstract W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące oddziaływania przedsiębiorstw na zachowania nabywców poprzez wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji (tzw. mediów społecznościowych), umożliwiających nie tylko przekazywanie klientom konkretnych komunikatów, ale także monitorowanie zmian dokonujących się w ich sposobie myślenia. Implikacją pojawienia się tego typu kanałów komunikowania się z klientami jest koncepcja Social Customer Relationship Management (tzw. Social CRM). Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia jej istoty oraz egzemplifikacji sposobów jej realizacji w praktyce.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Customer relationship management system
dc.subject Social CRM
dc.subject System CRM
dc.subject Social CRM
dc.title Social CRM jako nowoczesna koncepcja biznesowa
dc.title.alternative Social CRM as the modern business concept
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations