Home

Marketingowa i rynkowa reorientacja organizacji oraz jej związek z procesem adaptacji organizacji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Escher, Iwona
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.available 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, Vol. 40, pp. 7-24
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2013.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1750
dc.description.abstract The terms of market or marketing reorientation are ones of the most often and widely used concepts in the area of marketing literature and practice. Unfortunately, to this day they haven’t had one clear, unambiguous definition yet – they are considered as a substitute of each other or used as a synonym for marketing and market orientation. The main purpose of this article is to propose an interpretation of these two considered terms (marketing and market reorientation) and then, in the next step, to explore and discuss in which way these two processes of reorientation could be associated with the term of organization’s adaptation. Presented article is a continuation of the considerations made in the previous author’s publication entitled “Organization’s adaptation and its components from the perspective of the systems approach” (AUNC Management XXXiX, no. 407), in which the author (by transferring the term of adaptation from systems science into an area of organization) attempted to propose a new definition for organization’s adaptation and create one clear and simple classification for all organizational changes which can be considered as adaptive ones.
dc.description.abstract Marketingowa i rynkowa reorientacja to pojęcia należące do jednych z najczęściej pojawiających się w obszarze teorii lub praktyki marketingowej. Do dziś nie doczekały się jednak jednoznacznej interpretacji – bywają stosowane jako terminy sobie równoważne tudzież są traktowane jako synonimy marketingowej lub rynkowej orientacji. Rozważania prowadzone w niniejszym artykule zmierzają w kierunku zaproponowania ich definicyjnego ujęcia, a w dalszej kolejności – wykazania, w jaki konkretnie sposób wpisują się one w problematykę adaptacyjności organizacji (z którą często, choć zwykle bez głębszej analizy, łączone są na gruncie literatury z zakresu marketingu i zarządzania). Artykuł stanowi kontynuację rozważań poczynionych przez autorkę w opracowaniu pt. Adaptacja organizacji i jej elementy z perspektywy ujęcia systemowego [Escher 2012, s. 57–76], w którym (w oparciu o rozwiązania dostępne w dorobku nauk systemowych) zaproponowane zostało m.in. definicyjne ujęcie adaptacji organizacji oraz dwudzielna klasyfikacja zmian organizacyjnych, którym można przypisać charakter adaptacyjny.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject marketing and market orientation
dc.subject process of marketing and market reorientation
dc.subject organization’s adaptation
dc.subject marketingowa i rynkowa orientacja organizacji
dc.subject marketingowa i rynkowa reorientacja organizacji
dc.subject adaptacja organizacji
dc.title Marketingowa i rynkowa reorientacja organizacji oraz jej związek z procesem adaptacji organizacji
dc.title.alternative Marketing and market reorientation and its relation with the process of organization’s adaptation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations