Home

Czy kultura literacka zastąpiła kulturę filozoficzną? O poglądach Richarda Rorty’ego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Markiewka, Tomasz Szymon
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:31:05Z
dc.date.available 2014-02-21T13:31:05Z
dc.date.issued 2014-02-04
dc.identifier.citation Studia z Historii Filozofii, pp. 157-175
dc.identifier.issn 2083-1978
dc.identifier.other doi:10.12775/szhf.2013.053
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1743
dc.description.abstract Celem artykułu jest omówienie roli filozofii we współczesnych społeczeństwach zachodnich. Autor nie zgadza się z tezą Richarda Rorty’ego, według której filozofia jest bezużyteczna, jeśli chodzi o współczesne problemy społeczno-polityczne. Amerykański filozof twierdzi, że jeśli ktoś jest antyesencjalistą (tak jak on), to nie powinien oczekiwać od filozofii żadnego porządku w sprawach publicznych. Autor artykułu stara się dowieść, że można zaakceptować antyesencjalizm i antyfundacjonalizm Rorty’ego, a jednocześnie odrzucić jego poglądy na rolę filozofii.
dc.description.abstract The aim of the article is to discuss the public role of philosophy in contemporary western societies. The author of the article doesn’t agree with Richard Rorty’s thesis that philosophy is useless when it comes to contemporary social-political problems. The American philosopher claims that if one is antiessentialist (as he is) they should not expect any special sort of public utility from philosophers. The author of the article wants to prove that this is possible to accept Rorty’s antiessentialism and antifoundationalism and refute his view on the role of philosophy at the same time.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject antyesencjalizm
dc.subject antyfundacjonalizm
dc.subject społeczeństwa zachodnie
dc.subject kultura filozoficzna
dc.subject kultura literacka
dc.subject Rorty
dc.subject antiessentialism
dc.subject antifoundationalism
dc.subject western societies
dc.subject philosophical culture
dc.subject literary culture
dc.subject Rorty
dc.title Czy kultura literacka zastąpiła kulturę filozoficzną? O poglądach Richarda Rorty’ego
dc.title.alternative Has a Literary Culture Replaced a Philosophical Culture? On Richard Rorty’s Views
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations