Home

Czy mogę poznać innego? Problem relacji międzypodmiotowych w filozofii Jeana Paula Sartre’a

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Chojnacka, Marta Agata
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:31:05Z
dc.date.available 2014-02-21T13:31:05Z
dc.date.issued 2014-02-04
dc.identifier.citation Studia z Historii Filozofii, pp. 137-155
dc.identifier.issn 2083-1978
dc.identifier.other doi:10.12775/szhf.2013.052
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1742
dc.description.abstract Problem relacji między jednym a drugim podmiotem jest w myśli Sartre’a zagadnieniem kluczowym. Trzon koncepcji francuskiego myśliciela opiera się na bardzo ważnym stwierdzeniu, że owa relacja nie ma charakteru poznawczego lecz egzystencjalny. Istota spotkania polega tu na doświadczeniu samej inności drugiego człowieka, zachodzącym poprzez wpływ, jaki wywiera on na moje własne istnienie. Inny postrzega mnie, więc ja jestem dla niego przedmiotem, który odkrywa granice swojej wolności. Sytuacja ta analogicznie wygląda w relacji odwrotnej, stąd wszelkie relacji ja-ty są według Sartre’a naznaczone konfliktem.
dc.description.abstract The question of the relation between two different subjects is a crucial one in J. P. Sartre’s philosophy. His conception is based on claim that this relation has existential (not cognitive) character. The essence of a meeting is the otherness of the other. According to Sartre, meeting the other is always a kind of shock. Furthermore, in Sartre opinion relation between me and the other is based on a constant conflict.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Ja
dc.subject inny
dc.subject relacja
dc.subject podmiotowość
dc.subject konflikt
dc.subject wolność
dc.subject spojrzenie
dc.subject Me
dc.subject other
dc.subject relation
dc.subject subjectivity
dc.subject conflict
dc.subject liberty
dc.subject look
dc.title Czy mogę poznać innego? Problem relacji międzypodmiotowych w filozofii Jeana Paula Sartre’a
dc.title.alternative Can I Know the Other? The Problem of Inter-subjective Relations in Jean Paul Sartre’s Philosophy.
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations