Home

Wpływ rozwiązań europejskich na sferę krajowych rachunków publicznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bień-Kacała, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:08:47Z
dc.date.available 2014-02-21T13:08:47Z
dc.date.issued 2014-01-28
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, pp. 201-224
dc.identifier.issn 2083-1986
dc.identifier.other doi:10.12775/TSP-W.2013.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1731
dc.description.abstract Zakreślony temat wyznacza rozległe pole badawcze dla przedstawicieli nauki prawa finansowego, europejskiego czy konstytucyjnego. Nie sposób nawet wskazać wyczerpującej listy problemów, które mogą zostać w związku z tym ujawnione. W niniejszej wypowiedzi pragnę skupić się jedynie na kilku kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia tytułu referatu. Ramy rozważań wyznaczają konstytucyjne zainteresowania naukowe Autorki. Jako kluczowa kwestia traktowana jest w ogóle możliwość, zakres i sposób wpływu rozwiązań europejskich na sferę finansów publicznych w Polsce. W kolejności omówiony zostanie zatem problem reguł tworzenia prawa finansowego, możliwość transferu władztwa daninowego oraz równowaga budżetowa także w kontekście tzw. paktu fiskalnego. Kontekstem tych zagadnień będzie oczywiście kategoria suwerenności państw członkowskich UE i możliwość transferu niektórych kompetencji organów władzy publicznej w sferze finansów publicznych.
dc.description.abstract This paper refers to the very important issue of an influence of the European solutions on the national finances. It includes several problems: financial law making rules, possibility of the competence delegation in relation to taxation matters and budgetary balance in the context of the fiscal compact. There are budgetary requirements already stated in the Polish constitution. The most important is the Article 216. In accordance to this provision, it shall be neither permissible to contract loans nor provide guarantees and financial sureties which would engender a national public debt exceeding three-fifths of the value of the annual gross domestic product. This means that the Polish constitution is normatively well prepared to prevent financial crisis.
dc.description.abstract Il tema costituisce un grande campo investigativo per gli studiosi che si occupano di legge finanziaria, europea e costituzionale. Pare impossibile preparare un elenco completo dei problemi che potranno essere rivelati. Nel presente intervento desidero concentrarmi solamente sulle questioni piu rilevanti legati alla problematica accentuata nel titolo. Un’attenzione particolare e prestata al carattere dell’influenza di meccanismi europei sulle finanze pubbliche in Polonia. Saranno dunque analizzati rispettivamente: i modelli di creazione della legge finanziaria, la possibilita di trasferimento dell’obbligazione tributaria e l’equilibrio di bilancio nell’ottica del cosiddetto patto fiscale europeo. I problemi suddetti saranno ovviamente analizzati nel contesto della sovranita degli stati membri e della possibilita di trasferimento di alcune competenze degli organi di potere nell’ambito delle finanze pubbliche. Tłumaczenie: C. Bronowski
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject wpływ rozwiązań europejskich na sferę krajowych rachunków publicznych
dc.subject budżet
dc.subject prawo finansowe, władztwo daninowe
dc.subject pakt fiskalny
dc.subject fiscal compact
dc.subject national finances
dc.subject budgetary balance
dc.subject financial sureties
dc.subject finanze pubbliche in Polonia
dc.subject legge finanziaria
dc.subject patto fiscale europeo
dc.title Wpływ rozwiązań europejskich na sferę krajowych rachunków publicznych
dc.title.alternative Impact of European solutions to the national sphere of government accounts
dc.title.alternative L’influenza di modelli europei sui conti pubblici nazionali
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations