Home

Wpływ czynników socjoekonomicznych na wybrane cechy morfologiczne młodych kobiet.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sobczak, Gizela
dc.contributor.author Sobczak, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-02-20T11:38:43Z
dc.date.available 2014-02-20T11:38:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Warszawa, 17-19 września 2013, s. 94
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1725
dc.description.abstract Praca miała na celu wychwycenie różnic w budowie ciała kobiet pochodzących z różnych grup socjoekonomicznych. Analizowane dane pochodziły z pomiarów antropometrycznych i ankietowych 1559 kobiet. Materiał został zebrany w okresie od grudnia 2002 do stycznia 2011. W analizie wzięto pod uwagę takie czynniki jak środowisko społeczne, z którego pochodziły badane, warunki mieszkaniowe (zagęszczenie) oraz dzietność rodzin. Rozpatrywanymi cechami morfologicznymi były: wysokość ciała, BMI, obwód talii, brzucha i bioder oraz procentowa zawartość tkanki tłuszczowej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że środowisko społeczne wywierało różnicujący wpływ na wysokość ciała i BMI, przy czym różnica istotna statystycznie dotyczyła porównania kobiet pochodzących ze wsi oraz dużych i bardzo dużych miast. Przeciętnie kobiety ze środowisk wiejskich były niższe i wykazywały relatywnie wyższą masę ciała. Dzietność rodzin nie przekładała się w sposób istotny na wielkość cech morfologicznych, natomiast wysokie zagęszczenie wykazywało niewielką ujemną korelację z wysokością ciała. Przeprowadzona analiza wskazuje na istotny wpływ środowiska społecznego, z którego pochodziły osoby badane na wysokość ciała i relatywną masę ciała (BMI), przejawiający się tym, iż kobiety z większych aglomeracji osiągały przeciętnie większą wysokość ciała oraz charakteryzowały się szczuplejszą budową (niższą wartością BMI).
dc.description.abstract The study aimed at revealing differences in the body shape of women from various socioeconomic groups. The analysed data were obtained with the use of anthropometric measurements and questionnaires conducted among 1559 women. The material was collected in the period between December 2002 and January 2011. The analysis was carried out based on such factors as the social environment of the respondents, their living conditions (density) and the number of children in a family. The considered morphological features included: body height, BMI, measurements of waist, abdomen and hips, as well as body fat percentage. The results allowed to confirm the impact of women’s social environment on their body height and BMI, whereas the statistically significant difference concerned the juxtaposition of women from rural areas and large and very large cities. On average, women from rural environments tended to be shorter and were characterised by a relatively higher body mass. The number of children in their families, on the other hand, did not have a significant effect on the values of morphological features, whereas high population density revealed a small negative correlation with the body height. The conducted analysis points to a significant impact of the social environment of researched women on their body height and relative body mass (BMI) reflected in the fact that women from large agglomerations were on average taller and were characterised by a slimmer body build (lower BMI).
dc.language.iso pol
dc.publisher Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject rozwój fizyczny
dc.subject środowisko społeczne
dc.subject stan odżywienia
dc.subject BMI
dc.subject zawartość tłuszczu
dc.subject skład ciała
dc.subject BIA
dc.subject physical development
dc.subject social environment
dc.subject nutritional status
dc.subject body fat
dc.subject body composition
dc.subject bioelectrical impedance analysis
dc.title Wpływ czynników socjoekonomicznych na wybrane cechy morfologiczne młodych kobiet.
dc.title.alternative The impact of socioeconomic factors on selected morphological features in young women.
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations