Home

Mózgi i Edukacja: W Stronę Fenomiki Neurokognitywnej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Duch, Włodzisław
dc.date.accessioned 2014-02-19T09:07:49Z
dc.date.available 2014-02-19T09:07:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Informatyka w Edukacji, 5-7 lipiec, 2013; Toruń
dc.identifier.isbn 978-83-231-3105-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1714
dc.description World Conference on Computers in Education (10 ; 2013 ; Toruń).
dc.description.abstract Fenomika zajmuje się szczegółowym opisem wszystkich aspektów mierzalnych cech organizmu, od fizycznych cech na poziomie genetycznym, molekularnym komórkowym, do cech opisujących zdolności poznawcze. Fenomika europsychiatryczna to nowa dziedzina badająca choroby psychiczne na wszystkich poziomach. Nauki o uczeniu się muszą pójść podobną drogą, próbować zrozumieć procesy poznawcze z perspektywy rozwoju mózgu, zarówno w aspekcie czasowym (od poczęcia do wieku starego), przestrzennym (od genów do całego mózgu) jak i społecznym (rola edukacji i kultury w kształtowaniu mózgu). W tym celu konieczne jest stworzenie nowej gałęzi nauki, fenomiki neurokognitywnej. Mózg traktowany jest jako substrat, kształtowany przez czynniki genetyczne, epigenetyczne, biologiczne oddziaływanie środowiska, substrat w którym zachodzą procesy uczenia się wynikające z indywidualnych doświadczeń życiowych, kontaktów społecznych, kultury i edukacji. Przedstawiony został krótki przegląd różnych aspektów związanych z fenomiką neurokognitywną na 7 poziomach, od genetyki do stylów uczenia się. Zaproponowano nowe spojrzenie na style uczenia się, powiązanie z zachodzącymi w mózgu procesami.
dc.description.sponsorship Praca powstała dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki, grant MNiSW/N519 5781 38.
dc.language.iso pol
dc.publisher Nicolaus Copernicus University Press
dc.relation.ispartofseries IwE 2013 : X konferencja Informatyka w Edukacji;
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Nauki o uczeniu się
dc.subject edukacja
dc.subject pedagogika kognitywna
dc.subject neuroedukacja
dc.subject mózg
dc.subject fenomika
dc.subject genotyp
dc.subject fenotyp
dc.subject pamięć
dc.subject uczenie się
dc.subject style uczenia się
dc.title Mózgi i Edukacja: W Stronę Fenomiki Neurokognitywnej
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations