Home

Classification of technogenic soils according to WRB system in the light of Polish experiences

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Charzyński, Przemysław
dc.contributor.author Bednarek, Renata
dc.contributor.author Hulisz, Piotr
dc.contributor.author Greinert, Andrzej
dc.contributor.author Uzarowicz, Łukasz
dc.date.accessioned 2014-02-13T16:25:08Z
dc.date.available 2014-02-13T16:25:08Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Soil Science Annual Vol. 64 No. 4,2013, pp. 145-150
dc.identifier.issn 0080-3642
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1705
dc.description.abstract Technosols are relatively young soil group in WRB soil system, and there is still a lot of to do to better understand processes taking place in these soils and to classify them in a proper way. The objectives of this paper were to (1) evaluate Technosol and 'technogenic' qualifiers for other Reference Soil Groups, and (2) propose new solutions which would improve the classification of technogenic soils in WRB. New qualifiers – Edific, Nekric, Misceric, Artefactic, Radioactivic and new specifier – Technic – are proposed to be added to keys to Technosols. Moreover, Salic and Sodic qualifiers should be also available for Technosols. Furthermore, the supplementation of definitions of thionic horizon and sulphidic material with reference to Technosols is also suggested.
dc.description.abstract Technolose są młodą jednostką glebową w klasyfikacji WRB. Konieczne są dalsze badania naukowe, ukierunko wane na zrozumienie procesów zachodzących w tych glebach oraz na prawidłową ich klasyfikację. Celem artykułu jest (1) ocena kwalifikatorów używanych w stosunku do technosoli oraz związanych z technogeniczną naturą gleb, jak również (2) zaproponowanie nowych rozwiązań, które ulepszyłyby WRB w kontekście klasyfikacji gleb Technosols. Proponuje się wprowadzenie nowych kwalifikatorów (Edific, Nekric, Misceric, Artefactic, Radioactivic) oraz przedrostka uściślającego Technic do klucza dla grupy Tech nosols. Proponuje się również dodanie do tego klucza kwalifikatorów Salic i Sodic. Ponadto potrzebne jest uzupełnienie definicji poziomu thionic i materiału sulphidic oraz dopuszczenie stosowania kwalifikatora thionic w Technosolach.
dc.language.iso eng
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject World Reference Base for Soil Resources
dc.subject urban soils
dc.subject Technosols
dc.subject WRB
dc.subject technogenic soils
dc.subject soil sealing
dc.subject Ekranic Technosols
dc.subject Cemetery
dc.subject Necrosols
dc.subject Mining
dc.subject Edifisols
dc.subject SAS
dc.subject salt affected soils
dc.title Classification of technogenic soils according to WRB system in the light of Polish experiences
dc.title.alternative Klasyfikacja gleb technogenicznych według WRB w świetle polskich doświadczeń
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations