Home

Wpływ ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej na skuteczność uczenia się słownictwa na lekcjach języka obcego – wersja pierwotna z uwagami recenzentów

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Duszyńska, Janina
dc.contributor.author Walczak, Sylwia
dc.date.accessioned 2014-01-22T11:06:24Z
dc.date.available 2014-01-22T11:06:24Z
dc.date.issued 2014-01-21
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 17, Vol. 2, pp. 247-254
dc.identifier.issn 1895-4308
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2013.023
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1617
dc.description.abstract Educational kinesiology, known as Brain Gym, is a new tendency in child development therapy. It consists in doing natural body movements in order to stimulate different spheres of a brain, integrate a central nervous system, improve coordination, concentration a learning process. A lot of controversy around the method was the reason to do research to prove educational kinesiology effectiveness. Experimental results are presented in this article.
dc.description.abstract Kinezjologia edukacyjna, znana jako gimnastyka mózgu, jest nową metodą stosowaną w celu pobudzania rozwoju psychomotorycznego dziecka. Wykorzystuje ona naturalne ruchy ciała w celu pobudzania różnych obszarów mózgu, integrowania centralnego układu nerwowego, poprawy koordynacji, koncentracji i procesu uczenia. Wiele kontrowersji wokół metody skłoniło nas do przeprowadzenia badania eksperymentalnego sprawdzającego jej skuteczność. Jego rezultaty zostały przedstawione w powyższym artykule.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject educational kinesiology
dc.subject brain gym
dc.subject brain plasticity
dc.subject hand-eye coordination
dc.subject effectiveness of vocabulary learning
dc.subject kinezjologia edukacyjna
dc.subject gimnastyka mózgu
dc.subject plastyczność mózgu
dc.subject koordynacja wzrokowo-ruchowa
dc.subject efektywność uczenia się słownictwa
dc.title Wpływ ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej na skuteczność uczenia się słownictwa na lekcjach języka obcego – wersja pierwotna z uwagami recenzentów
dc.title.alternative The influence of educational kinesiology practice on the effectiveness of vocabulary learning in the foreign language classroom – text before the review
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations