Home

Sztuka i ideologia. Antysemickie cienie w twórczości Ryszarda Wagnera i ich konsekwencje

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szczerbowska-Prusevicius, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-21T15:19:54Z
dc.date.available 2014-01-21T15:19:54Z
dc.date.issued 2013-12-20
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana, No. 2(12), pp. 18-39
dc.identifier.issn 1899-315X
dc.identifier.other doi:10.12775/LC.2013.030
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1604
dc.description.abstract Im vorliegenden Beitrag werden verschiedene Anwendungsvarianten von Richard Wagners Opernwerk vorgestellt, zu denen sowohl die ideologische antisemitische Aktivität des Komponisten selbst als auch die von den Rezipienten unternommenen Instrumentalisierungsversuche gezählt werden. Der ideologischen Funktion, die Wagners Operndramen im Dritten Reich erfüllten, werden die defunktionalisierenden Interpretationen der Nachkriegszeit gegenübergestellt. Als eine besondere Art der Anwendung von Wagners Werk wird das in Israel geltende Aufführungsverbot diskutiert.
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest różnym wariantom zastosowania dzieł operowych Wagnera do celów ideologicznych, począwszy od działań autora, po próby instrumentalizacji podejmowane przez odbiorców. Ujawnienie związków intertekstualnych między antysemickimi pismami teoretycznymi Wagnera a warstwą literacką oper pozwala stwierdzić, że sam autor stosuje swoje dzieła do propagowania antysemickich poglądów. Zaszyfrowane w utworach Wagnera antysemickie treści sprawiają, że dzieła Wagnera są niebezpiecznie wieloznaczne: z jednej strony zdają się nieść przesłanie miłości i humanizmu, z drugiej strony nienawiści i pogardy. Artykuł przedstawia ponadto konsekwencje zaprojektowania tych oper jako nośnika groźnego ładunku ideologicznego w formie nazistowskiej instrumentalizacji oraz powojenne próby defunkcjonalizacji, tzn. uwolnienia ich od poprzednich zastosowań. Szczególny rodzaj zastosowania dzieła sztuki – zakaz jego stosowania – wyłania się natomiast z obserwacji powojennej recepcji Wagnera w Izraelu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Richard Wagner
dc.subject Operndramen
dc.subject Antisemitismus
dc.subject Instrumentalisierung der Kunst
dc.subject Ryszard Wagner
dc.subject „Pierścień Nibelunga”
dc.subject „Śpiewacy norymberscy”
dc.subject „Parsifal”
dc.subject instrumentalizacja dzieła sztuki
dc.subject antysemityzm
dc.title Sztuka i ideologia. Antysemickie cienie w twórczości Ryszarda Wagnera i ich konsekwencje
dc.title.alternative Kunst und Ideologie. Antisemitische Schatten im Werk Richard Wagners und ihre Konsequenzen
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations