Home

Petrograficzne badania neolitycznych narzędzi kamiennych z okolic Bocienia (Pojezierze Chełmińskie)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pomianowska, Halina
dc.date.accessioned 2014-01-21T15:01:48Z
dc.date.available 2014-01-21T15:01:48Z
dc.date.issued 2014-01-13
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia, Vol. 32, pp. 193-200
dc.identifier.issn 0137-6616
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ARCH.2012.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1603
dc.description.abstract This article present results of petrographic studies concerning materials used in production of stone tools that were found during rescue excavation on the planned route of A–1 motorway in the Bocień area on the Chełmińskie Lakeland in 2000 (fig. 1). The collection contains grinders (majority of finds), flat axes and whetstones. The petrographic analysis performed allows a statement that in this area aforementioned tools were usually made of sedimentary and metamorphic rocks, mainly quartz sandstone and gneiss. Comparison of structure of erratic stones with the tools in question had also been made to provide information on sources of stone material utilized by Neolithic communities living in Bocień area. This study had shown that in Bocień (Chełmińskie Lakeland) material used in production of stone tools was obtained mainly from erratic stones that were available in the vicinity.
dc.description.abstract W artykule przedstawiono wyniki badań surowcowych neolitycznej wytwórczości kamieniarskiej z okolic Bocienia na Pojezierzu Chełmińskim. Analiza petrograficzna przedmiotów odkrytych w 2000 roku, w trakcie prac archeologicznych wyprzedzających budowę autostrady A–1, pozwoliła na ustalenie liczby poszczególnych rodzajów skał użytych do wytworzenia narzędzi kamiennych przez społeczność neolityczną tego rejonu. Badania wykazały, że do produkcji narzędzi wykorzystywano głównie krzemionkowe piaskowce kwarcowe oraz gnejsy biotytowe. Porównując wykształcenie litologiczne narzutniaków występujących w sąsiedztwie rejonu badań z materiałem stanowiącym podstawę wytwórczości neolitycznej, stwierdzono, że w okolicach Bocienia (Pojezierze Chełmińskie) podstawowym surowcem do produkcji narzędzi był lokalny materiał narzutowy (eratyczny).
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Petrograficzne badania neolitycznych narzędzi kamiennych z okolic Bocienia (Pojezierze Chełmińskie)
dc.title.alternative Petrographic analysis of Neolithic stone tools from Bocień (Chełmińskie Lakeland)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations