Home

Rekonstrukcja kultury prawnej szkoły na podstawie (zmian) przepisów prawnych w zakresie nadzoru pedagogicznego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kopińska, Violetta
dc.date.accessioned 2014-01-21T14:57:15Z
dc.date.available 2014-01-21T14:57:15Z
dc.date.issued 2014-01-21
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 17, Vol. 2, pp. 177-196
dc.identifier.issn 1895-4308
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2013.019
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1599
dc.description.abstract The article is a part of a broader analysis related to the topic of the legal culture of the school. In this paper I focus on only one component of the legal culture of school – legal regulations, which I treat as a culture text. As an example, I have chosen the legal provisions relating to the educational supervision. The research problem pursued under this study is: What are the characteristics of the legal culture of school due to legal regulations related to the educational supervision? By analyzing such categories as: stability, degree of saturation legal regulations in this area, consistency between the objectives articulated of educational supervision and interpretation of specific legal regulations, I conclude serious symptoms of disfunctionality legal culture of school in this area.
dc.description.abstract Artykuł stanowi fragment szerszej analizy związanej z podejmowaną tu tematyką kultury prawnej szkoły. W  tym jednak miejscu skupiam się jedynie na jednym komponencie kultury prawnej szkoły – regulacjach prawnych, które traktuję jako tekst kultury. Jako przykład wybrałam przepisy prawne związane z nadzorem pedagogicznym. Problem badawczy, postawiony w ramach tego opracowania  brzmi: Jakie cechy kultury prawnej szkoły wynikają z regulacji prawnych związanych z nadzorem pedagogicznym? Analizując takie kategorie jak:  stabilność, stopień nasycenia tej dziedziny regulacjami prawnymi, spójność między artykułowanymi celami nadzoru pedagogicznego a wykładnią szczegółowych regulacji prawnych, stwierdzam poważne symptomy dysfunkcjonalności  kultury prawnej szkoły  w tej sferze.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject legal culture
dc.subject school
dc.subject educational supervision
dc.subject educational law
dc.subject kultura prawna
dc.subject szkoła
dc.subject nadzór pedagogiczny
dc.subject prawo oświatowe
dc.title Rekonstrukcja kultury prawnej szkoły na podstawie (zmian) przepisów prawnych w zakresie nadzoru pedagogicznego
dc.title.alternative Reconstruction of a legal culture of school based on (changes in) legal regulations in the area of educational supervision
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations