Home

Tomasz Kruszewski, Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniczka-Paruzel, Bronisława
dc.date.accessioned 2014-01-21T14:37:53Z
dc.date.available 2014-01-21T14:37:53Z
dc.date.issued 2014-01-14
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (11), Vol. 6, pp. 195-199
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2013.030
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1594
dc.description.abstract Review of a book dedicated to the subject of the library described and analyzed in cultural and social context. The author states that there are two major components that constitute the library: tangible and intangible. The first one are obvious material and functional factors such as books, the organizational structure, the management style of the institution and the staff. The latter one is the cultural superstructure, the so-called spirit, the aura of the library which has developed and evolved to build its image and identity.
dc.description.abstract Recenzja książki, której tematem jest biblioteka opisywana i analizowana w kontekście kulturowym i społecznym. Autor uznał, że bibliotekę tworzy oczywisty czynnik materialny i funkcjonalny, na który składają się: księgozbiór, struktura organizacyjna, styl zarządzania instytucją i personelem. Dostrzegł też jednak drugi składnik biblioteki: kulturową nadbudowę, tzw. ducha, aurę biblioteki, który rozwijał się razem z nią i który budował jej wizerunek oraz tożsamość.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject libraries
dc.subject biblioteka
dc.title Tomasz Kruszewski, Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations