Home

Kobieta i mężczyzna w świecie antycznym: uwagi o starych sporach i nowych oczekiwaniach

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Musiał, Danuta
dc.date.accessioned 2014-01-21T14:37:51Z
dc.date.available 2014-01-21T14:37:51Z
dc.date.issued 2014-01-16
dc.identifier.citation Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, No. 3, Vol. 26, pp. 5-22
dc.identifier.issn 1643-8191
dc.identifier.other doi:10.12775/KLIO.2013.031
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1578
dc.description.abstract The article has a purpose to draw attention to discussions which have started in the seventies of the last century. These discussions have led to creating two ways of writing about women’s role in the ancient world: American and French. In the first model, “women history” is treated as an autonomic research discipline. Strong relationships with cultural anthropology and research concentrated on relationships between women and men are characteristic for the second model. Utilising gender theory in research about women’s roles in the graeco-roman world allowed highlighting new areas (outside the private sphere) in which women were active.
dc.description.abstract Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dyskusję naukową, która rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych XX wieku. Doprowadziła ona do stworzenia dwóch sposobów pisania o roli kobiet w świecie antycznym: amerykańskiego i francuskiego. W pierwszym modelu „historia kobiet” jest traktowana jako autonomiczna dyscyplina badawcza. Silne związki z antropologią kulturową i badania koncentrujące się na relacjach między mężczyznami i kobietami wyróżniają drugi model badawczy. Zastosowanie teorii gender w badaniach na temat ról odgrywanych przez kobiety w świecie grecko-rzymskim pozwoliło naświetlić nowe obszary (poza sferą życia prywatnego) aktywności kobiet.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Kobieta i mężczyzna w świecie antycznym: uwagi o starych sporach i nowych oczekiwaniach
dc.title.alternative Woman and man in the ancient world: comments on old disputes and new expectations
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations