Home

Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w sieci EMT. Sprawa Kellgrena – przykład nabywania kompetencji tłumaczeniowej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Biernacka-Licznar, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-14T08:18:09Z
dc.date.available 2014-01-14T08:18:09Z
dc.date.issued 2011-12-01
dc.identifier.citation Rocznik Przekładoznawczy, No. 6, pp. 133-150
dc.identifier.issn 1896-4362
dc.identifier.other doi:10.12775/RP.2011.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1517
dc.description.abstract W pierwszej części artykułu przedstawiono założenia sieci EMT, utworzonej w grudniu 2009 roku przez Komisję Europejską. Przeprowadzono krótką analizę kształcenia tłumaczy pisemnych w perspektywie wymogów KE. W drugiej części artykułu autorka na podstawie scenariusza Sprawy Kellgrena Janusza Poznańskiego zapoznaje czytelnika z przebiegiem czynności procesowych w postępowaniu karnym. Zwraca uwagę na złożoność procesu nauczania przekładu specjalistycznego języka prawnego i prawniczego na przykładzie pary językowej włoski–polski, opisuje typowe dokumenty, z którymi spotyka się tłumacz w trakcie postępowania karnego. W artykule przedstawiono także terminologię specjalistyczną polsko-włoską wykorzystywaną przez tłumaczy w trakcie postępowania karnego.
dc.description.abstract Foundations of the EMT (European Master’s in Translation) network, specifi ed by the European Commission Directorate-General for Translation in December 2009, are presented in the fi rst part of the article. The EMT refers to two-semester and foursemester MA study programmes with translation as major. Actually, 53 higher education institutions from the entire European Union, including one from Poland and three from Italy, belong to the EMT network. In the article the focus was laid on skills acquired by students of the EMT-member colleges, and needs for the Polish teaching programmes at modern language departments to be adjusted with a view to Polish higher education institutions being incorporated into the EMT network were presented. The criminal trial course in Poland and in Italy was presented in the second part of the article, and the attention was focused on diffi culties that may be encountered by the Polish translator of Italian in translating texts on criminal law. The analysis of Janusz Poznański’s “Kellgren’s case” has become the ground for the creation of idioms and legal terminology glossary with a view to provisions laid down by the EMT network for higher education institutions and translators-to-be.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w sieci EMT. Sprawa Kellgrena – przykład nabywania kompetencji tłumaczeniowej
dc.title.alternative Specialised translator education on the EMT network. Kellgren’s case: an example of acquiring translation competence
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations