Home

Rola gminy w systemie organizacji i finansowania publicznego transportu zbiorowego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czarnecki, Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-01-11T13:28:30Z
dc.date.available 2014-01-11T13:28:30Z
dc.date.issued 2013-11-05
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 1, pp. 57-76
dc.identifier.issn 2300-9853
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2013.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1480
dc.description.abstract  The article describes the system of organization and financing of the local public transport in Poland. Providing local public transport is one of the tasks of local self-government units (called gmina). According to The Act on Public Transport of 2010 that task may be performed using different legal forms, e.g. budgetary entities or commercial companies established by local self-governments.
dc.description.abstract Zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zadanie to może być realizowane przez samorządowy zakład budżetowy, spółkę komunalną lub przez wykonawcę wybranego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych bądź o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę organizacji i finansowania publicznego transportu zbiorowego na szczeblu gminy, realizowaną za pomocą wymienionych powyżej form organizacyjno-prawnych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject budget
dc.subject local self-government unit
dc.subject financing
dc.subject local public transport
dc.subject budżet
dc.subject gmina
dc.subject finansowanie
dc.subject publiczny transport zbiorowy
dc.title Rola gminy w systemie organizacji i finansowania publicznego transportu zbiorowego
dc.title.alternative The Role of Local Self-government Units in the System of the Organization and Financing Local Public Transport
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations