Home

Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na tzw. stan finansów ubezpieczeń społecznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wantoch-Rekowski, Jacek
dc.date.accessioned 2014-01-11T13:28:30Z
dc.date.available 2014-01-11T13:28:30Z
dc.date.issued 2013-11-05
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 1, pp. 25-38
dc.identifier.issn 2300-9853
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2013.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1478
dc.description.abstract Applying facilitations in the payment of social insurance contributions is linked with, inter alia, the “state of social insurance finances”. The article was written in order to elaborate upon the term “state of social insurance finances”, as there is no literature on the subject. The author relates the term “state of social insurance finances” to such term as: state of public finances and public interest. It is indicated that the “state of social insurance finances” should be interpreted in the context of the finances of the largest and most significant fund of this type, the Social Insurance Fund. The author emphasizes that although remission of contribution payables has a tangible impact on social insurance finances, postponing payment or arrangement of payment in installments is of symbolic significance. The conclusions can lead to the assumption that the “state of social insurance finances” must be interpreted in a dynamic manner: depending on the types of facilitations and the financial situation of the Social Insurance Fund.
dc.description.abstract  Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne jest uzależnione m.in. od „stanu finansów ubezpieczeń społecznych”. Celem niniejszego artykułu jest określenie, czym jest „stan finansów ubezpieczeń społecznych”, brak jest bowiem opracowań w tym zakresie. Autor odnosi „stan finansów ubezpieczeń społecznych” do takich pojęć, jak: stan finansów publicznych i interes publiczny. Wskazuje, że „stan finansów ubezpieczeń społecznych” należy interpretować w kontekście finansów największego i najważniejszego z funduszy z zakresu ubezpieczeń społecznych, tj. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Autor podkreśla, że o ile umorzenie składek realnie wpływa na finanse ubezpieczeń społecznych, o tyle odroczenie terminu płatności czy rozłożenie należności na raty, mają znaczenie symboliczne. Opracowanie kończą wnioski, z których wynika, że „stan finansów ubezpieczeń społecznych” musi być interpretowany w sposób dynamiczny: w zależności od rodzaju ułatwienia oraz sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject social insurance finances
dc.subject Social Insurance Fund
dc.subject social insurance contributions
dc.subject facilitation of payment of social insurance contributions
dc.subject finanse ubezpieczeń społecznych
dc.subject Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
dc.subject składki na ubezpieczenia społeczne, ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne
dc.title Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na tzw. stan finansów ubezpieczeń społecznych
dc.title.alternative Applying Facilitations in the Payment of Social Insurance Contributions as a Result of the So-called State of Social Insurance Finances
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations