Home

Rozwiązanie spółki wodnej w prawie polskim

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kierzkowska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-11T13:28:29Z
dc.date.available 2014-01-11T13:28:29Z
dc.date.issued 2012-12-01
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, No. 2, pp. 9-27
dc.identifier.issn 2080-9506
dc.identifier.other doi:10.12775/PPOS.2012.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1466
dc.description.abstract Spółka wodna w obecnym stanie prawnym uregulowana została ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. W ustawie tej przewidziane zostały dwa sposoby rozwiązania spółki wodnej. Pierwszym z nich jest uchwała walnego zgromadzenia, natomiast drugim decyzja uprawnionego organu czyli starosty. Jednak zaistnienie któregokolwiek ze wskazanych zdarzeń nie powoduje automatycznego ustania bytu prawnego spółki wodnej, natomiast prowadzi do otwarcia postępowania likwidacyjnego. W okresie trwania postępowania likwidacyjnego spółka wodna działa pod dotychczasową nazwą, jednak z dodaniem wyrazów w likwidacji, zachowując osobowość prawną. Moment utraty przez spółkę wodną osobowości prawnej nie został uregulowany ustawą Prawo wodne i wzbudza wiele wątpliwości.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject spółka wodna
dc.subject rozwiązanie spółki wodnej
dc.subject likwidacja spółki wodnej
dc.title Rozwiązanie spółki wodnej w prawie polskim
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations