Home

Współczesna prasa mniejszości etnicznych w Polsce w przestrzeni społecznej – wybrane obszary

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kruszewski, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:13Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:13Z
dc.date.issued 2008-12-04
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1, Vol. 1, pp. 41-56
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2008.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1388
dc.description.abstract Autor koncentruje się na wybranych zagadnieniach dotyczących prasy mniejszości etnicznych współcześnie mieszkających na terenie Polski. Dokonał krótkiego przeglądu najważniejszych tytułów wydawanych w kraju w okresie III Rzeczpospolitej, a następnie przedstawił poziom ich rejestracji w bieżącej bibliografii narodowej oraz zbiorach niektórych bibliotek (1 uniwersyteckiej i 3 publicznych). Jak wykazała analiza, zasięg oddziaływania tych pism jest znikomy, zwykle nie wykraczając poza pojedyncze grupy etniczne.
dc.description.abstract The author has discussed some of the problems of journals edited by ethnic minorities in Poland between the years 1989-2007. He has taken and described the most important tittles from a wide range of at least one hundred such journals. The author then showed on what scale these periodicals were registered in the national bibliography. Finally he has given several examples of library stocks (universities and public libraries), which are still collecting these ethnic minority journals. It appears that the number of these titles are very little.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject mniejszości etniczne
dc.subject public libraries
dc.title Współczesna prasa mniejszości etnicznych w Polsce w przestrzeni społecznej – wybrane obszary
dc.title.alternative Contemporary Ethnic Minority Periodicals in Poland’s various social spheres – some extracts
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations