Home

Polska bibliografia narodowa bieżąca na tle tendencji europejskich – obserwacje z początku wieku

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:13Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:13Z
dc.date.issued 2008-12-04
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1, Vol. 1, pp. 25-39
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2008.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1387
dc.description.abstract Artykuł dotyczy aktualnego stanu polskiej bieżącej bibliografii narodowej. Rozważania usytuowano na tle bibliografii 8 krajów europejskich: Czech, Francji, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Wymienione bibliografie analizowano pod kątem: kryteriów doboru materiału, liczby serii wchodzących w ich skład, rodzaju opisu, układu wersji drukowanych, postaci, w jakich się ukazują, instytucji opracowujących i odpowiadających za ostateczny kształt serwisów bibliograficznych.
dc.description.abstract The article presents Polish current national bibliography against a background of national bibliographies in: Czech Republic, France, German, Great Britain, Lithuania, Slovakia Sweden and Russia. The analyze concerns: general selection criteria, numbers of series, sort of bibliographic records, schedule of print series, forms of publications and institutions in charge of current national bibliographies.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject bibliografia narodowa
dc.subject bibliography
dc.title Polska bibliografia narodowa bieżąca na tle tendencji europejskich – obserwacje z początku wieku
dc.title.alternative The Polish current national bibliography against a background of European trends – observations from the beginning of century
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations