Home

Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, pod red. Haliny Kosętki, Barbary Góry, Ewy Wójcik, t. 9, Kraków 2009

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żynda, Marcin
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:12Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:12Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (4), Vol. 3, pp. 147-148
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2010.011
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1372
dc.description.abstract Omówienie dziewiątego tom cyklu Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku będącego pokłosiem, noszącej taki sam tytuł, IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Krakowie w dniach 21-23 listopada 2007 r. z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Recenzja przybliża tematykę referatów wygłaszanych w trakcie obrad, a więc zagadnienia związane m.in. z rynkiem wydawniczym, bibliotekami i kulturą literacką Krakowa i/lub Lwowa, bądź też całego obszaru Galicji w XIX i XX wieku.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject bibliotekarstwo
dc.title Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, pod red. Haliny Kosętki, Barbary Góry, Ewy Wójcik, t. 9, Kraków 2009
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations