Home

Design thinking i blended librarianship − nowe tendencje w bibliotekarstwie amerykańskim

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.issued 2010-12-07
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (5), Vol. 3, pp. 71-82
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2010.020
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1365
dc.description.abstract Artykuł dotyczy nowych koncepcji, które pojawiły się w ostatnich latach w bibliotekarstwie amerykańskim. Pierwsza z nich do zastosowanie design thinking do udoskonalania działalności bibliotek. Metoda ta stosowana do niedawna tylko w sektorze biznesowym, jest już wykorzystywana w bibliotekach amerykańskich i przynosi pozytywne efekty. Druga koncepcja - będąca reakcją na marginalizację bibliotek w środowisku uczelnianym - to blended librarianship. Według niej blended librarian to bibliotekarz akademicki, który łączy standardowe umiejętności bibliotekarskie z kompetencjami w zakresie technologii informatycznych oraz projektowania i wdrażania metod i technik przydatnych w procesie nauczania i uczenia się. Poszerzenie zadań powierzonych bibliotekarzom akademickim ma przynieść efekty w postaci lepszego wizerunku biblioteki, traktowanej nie tylko jako miejsca wypożyczania książek, ale także niezbędnej w realizacji procesów dydaktycznych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject design thinking
dc.subject blended librarianship
dc.title Design thinking i blended librarianship − nowe tendencje w bibliotekarstwie amerykańskim
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations