Home

Henryk Dubowik: Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy współpracy Aldony Chlewickiej i Bernardety Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz 2009

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wagner, Arkadiusz
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.issued 2011-05-08
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (6), Vol. 4, pp. 135-143
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2011.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1363
dc.description.abstract Omówienie unikatowej i interesującej pod wieloma względami publikacji prezentującej najcenniejsze stare druki ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzięki książce autorstwa wieloletniego dyrektora i założyciela tej książnicy czytelnik zyskuje szansę bliższego poznania druków z oficyn Bazylei, Moguncji czy Antwerpii, na co dzień ukrytych przed jego oczami. Publikacja stanowi nie tylko rejestr inkunabułów i cymeliów. Autor recenzowanej publikacji sięga do źródeł powstania druków - charakteryzuje oficyny, gdzie wytłoczono księgi, opisuje cechy dystynktywne egzemplarzy i prezentuje wybrane karty z nich pochodzące.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject starodruki
dc.subject inkunabuły
dc.subject Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dc.title Henryk Dubowik: Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy współpracy Aldony Chlewickiej i Bernardety Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz 2009
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations