Home

Metody statystyczne w komputerowym przetwarzaniu języka naturalnego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Malak, Piotr
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.issued 2011-05-08
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (6), Vol. 4, pp. 49-62
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2011.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1362
dc.description.abstract Artykuł wprowadza w problematykę wykorzystania metod statystycznych w komputerowym przetwarzaniu tekstów języka naturalnego. Została w nim zaprezentowana lingwistyka kwantytatywna oraz jednostki tekstu podlegające badaniom statystycznym. Przyjęte definicje jednostek leksykalnych poddane zostały dyskusji ze względu na ich przydatność w komputerowym, statystycznym przetwarzaniu języka naturalnego, z uwzględnieniem różnic terminologicznych występujących w polsko- i angielskojęzycznej literaturze przedmiotu. Omówione zostały również cechy statystyczne jednostek leksykalnych oraz kategorie i miary stosowane do ich badań kwantytatywnych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject przetwarzanie tekstu
dc.subject języki naturalne
dc.subject metody statystyczne
dc.title Metody statystyczne w komputerowym przetwarzaniu języka naturalnego
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations