Home

Zalogowani bibliotekarze – konkluzje z realizacji projektu „Login: BIBLIOTEKA”

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Krysiński, Przemysław
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.issued 2012-05-08
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (8), Vol. 5, pp. 141-152
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2012.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1357
dc.description.abstract Artykuł stanowi podsumowanie pierwszej edycji kursu e-learningowego „Login: BIBLIOTEKA”. Szkolenie zostało opracowane z myślą o pracownikach bibliotek publicznych na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Przedsięwzięcie pokazało, jak ważna dla współczesnego bibliotekarza jest możliwość podnoszenia kwalifikacji za pomocą nowoczesnych metod nauczania. Brak czasu i motywacji są najczęściej pojawiającymi się przeszkodami na drodze kształcenia tradycyjnymi metodami. E-learning daje więcej możliwości, eliminuje ograniczenia i pozwala dostosować tempo nauki do potrzeb indywidualnych użytkownika. Autor przedstawia szczegóły dotyczące przygotowania, przebiegu i realizacji projektu oraz opinie uczestniczących w nim użytkowników.
dc.description.abstract The article is a summary of the first edition of the e-learning course “Login: BIBLIOTEKA”. The training, commissioned by the Information Society Development Foundation, is designed for employees of public libraries. The project showed how important it is to develop modern librarians’ skills with new teaching methods. Lack of time and motivation are the most frequently occurring problems in traditional methods of education. E-learning offers more opportunities, eliminates restrictions and allows to adjust the pace of learning to the individual user. The author presents the details of the preparation, conduct and implementation of the project and opinions of participating members.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
dc.subject kurs e-learningowy
dc.subject "Login: BIBLIOTEKA"
dc.subject nowoczesne metody nauczania
dc.subject e-learning course
dc.subject Information Society Development Foundation
dc.subject "Login: BIBLIOTEKA"
dc.subject new teaching methods
dc.subject public libraries
dc.title Zalogowani bibliotekarze – konkluzje z realizacji projektu „Login: BIBLIOTEKA”
dc.title.alternative Logged-in librarians – conclusions from the project “Login: BIBLIOTEKA”
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations