Home

Księgozbiór uczniowski przyszłego toruńskiego bibliofila Eugeniusza Przybyła (1884–1965)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tondel, Janusz
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.issued 2012-05-08
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (8), Vol. 5, pp. 9-35
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2012.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1356
dc.description.abstract The article presents the profile of Eugeniusz Przybył – one of most notable Toruń’s bibliophiles of the 20s, 30s and first decades after the World War Two. By profession E. Przybył was a painter. In 1920 he moved to Toruń and lived there until his death in 1965. He worked for many cultural associations being a cofounder of some of them. As a keen bibliophile he attended to his book collection, regularly adding newly published items. His special interest lay in artistic books, particularly ornate and avant-garde volumes. He also collected second-hand books. In the 20s and 30s he added more than 500 new items to his collection, including one incunabulum and several rare books. Shortly before the WWII Przybył’s collection consisted of approx. 6,000 volumes. After the war it continued to grow and finally reached about 10,000 items. The article presents early years of Przybył’s collection while still in his secondary school. The research is based on E. Przybył’s book inventory held in the University Library of Toruń as well as his wife’s accounts.
dc.description.abstract Artykuł prezentuje sylwetkę Eugeniusza Przybyła – jednego z czołowych postaci toruńskiego środowiska bibliofilskiego okresu międzywojennego oraz pierwszych dziesiątek lat po drugiej wojnie światowej. Przybył z wykształcenia był malarzem, ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. W 1920 r. osiadł w Toruniu, pozostając w nim do śmierci w 1965 r. Działał w wielu toruńskich towarzystwach, był m.in. współzałożycielem Konfraterni Artystów i Towarzystwa Bibliofilów w Toruniu. Jako bibliofil zajmował się przede wszystkim swoim księgozbiorem, powiększając go nieprzerwanie o bieżącą produkcję książkową. Wśród tych nabytków ważne miejsce zajmowały książki artystyczne, a także książki wytworne, m.in. również współcześnie wysoko cenione na rynku aukcyjnym książki awangardy. Wzbogacał swoje zbiory także o nabytki antykwaryczne. W tym czasie do jego zbiorów wpłynęło przeszło pół setki starych druków, wśród nich jeden inkunabuł, tej klasy cymelium jak Biblia Brzeska oraz szereg rzadkich elzewirów, poloników etc. Jego księgozbiór tuż przed II wojną światową liczył ok. 6 tys. woluminów, a po niej poszerzył się o kolejne 4 tys. tomów. Tekst przybliża początki księgozbioru Przybyła przypadające na lata nauki w gimnazjum częstochowskim. Autor tekstu odtwarza je zarówno na podstawie inwentarza zbioru bibliofila przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, jak również wspomnień jego małżonki.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject bibliophily
dc.subject book inventory
dc.subject Przybył Eugeniusz
dc.subject Toruń
dc.subject University Library in Toruń
dc.subject bibliofilstwo
dc.subject Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
dc.subject inwentarze
dc.subject kolekcjonerstwo
dc.subject Przybył Eugeniusz
dc.subject Toruń
dc.title Księgozbiór uczniowski przyszłego toruńskiego bibliofila Eugeniusza Przybyła (1884–1965)
dc.title.alternative Early years of Eugeniusz Przybył's book collection (1884–1965)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations