Home

Małgorzata Pietrzak: Między tekstem a czytelnikiem. Żywe słowo w bibliotece – tradycja i współczesność, Toruń 2012

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Płuciniczak, Beata
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.issued 2012-12-08
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (9), Vol. 5, pp. 183-185
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2012.028
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1355
dc.description.abstract A review of a book dedicated to the role of the spoken word in work of a librarian with the reader. This role originates both in the history of libraries and reading traditions and the new tasks faced by the libraries. The book highlights the role of the artistic text and the spoken word culture in working with children and young people. These two groups of readers and library users need positive patterns of speech and culture the most. The library, through its various types of audience creates recipients of culture and culture-shaping attitudes. It creates ties with rhetorical relations which are based on the living word.
dc.description.abstract Omówienie książki ukazującej rolę żywego słowa w pracy bibliotekarza z czytelnikiem, która wynika zarówno z historii bibliotek i tradycji czytelnictwa oraz z nowych zadań, jakie stawia się obecnie przed bibliotekami. W książce zwrócono szczególną uwagę na rolę tekstu artystycznego i kultury żywego słowa w pracy z dziećmi i młodzieżą, gdyż te dwie grupy czytelników i użytkowników bibliotek najbardziej potrzebują dzisiaj wzorców z zakresu słowa i kultury. Biblioteka, poprzez różnego typu publiczność tworzy odbiorców kultury i kształtuje postawy kulturotwórcze. Stwarza ona i rodzi możliwość więzi dzięki relacjom retorycznym, których podstawą jest żywe słowo.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject readership
dc.subject czytelnictwo
dc.title Małgorzata Pietrzak: Między tekstem a czytelnikiem. Żywe słowo w bibliotece – tradycja i współczesność, Toruń 2012
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations