Home

Społeczeństwo informacyjne bez bibliotekarzy? Refleksje związane z książką Marioli Antczak: Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989–2007, Łódź 2010

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniczka-Paruzel, Bronisława
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:10Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:10Z
dc.date.issued 2012-12-08
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (9), Vol. 5, pp. 177-180
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2012.026
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1353
dc.description.abstract A review of a book dedicated to changing functions of school libraries and librarians in the context of an information system. The book brings new elements to the existing knowledge in this field, especially the cooperation of teachers with teaching librarians. Difficulties and deficiencies of adolescents in selection and use of documentary material can contribute to the identification of educational activities and, consequently, to their greater efficiency.
dc.description.abstract Omówienie publikacji na temat zmieniającej się funkcji bibliotek szkolnych i zadań bibliotekarzy w kontekście systemu informacyjnego. Książka wnosi nowe elementy do dotychczasowej wiedzy w tym zakresie, szczególnie współpracy pedagogicznej bibliotekarzy z nauczycielami. Wskazane trudności i braki u młodzieży w doborze i korzystaniu z materiałów dokumentacyjnych mogą przyczynić się do identyfikacji działań pedagogicznych, a w konsekwencji do ich większej efektywności.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject school libraries
dc.subject public libraries
dc.subject information society
dc.subject biblioteki szkolne
dc.subject biblioteki publiczne
dc.subject społeczeństwo informacyjne
dc.title Społeczeństwo informacyjne bez bibliotekarzy? Refleksje związane z książką Marioli Antczak: Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989–2007, Łódź 2010
dc.title.alternative Information Society without librarians? Reflections related to book by Mariola Antczak: Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989–2007, Łódź 2010
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations