Home

Prasa Tucholi w latach 1920–1939 (część 1)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Edwarczyk, Joanna
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:10Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:10Z
dc.date.issued 2012-12-08
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (9), Vol. 5, pp. 47-64
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2012.018
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1351
dc.description.abstract Artykuł przedstawia tradycje czasopiśmiennicze Tucholi z lat 1920–1939. Pierwszym, jeszcze niemieckojęzycznym, periodykiem ukazującym się na terenie miasta był „Kreis-Blatt des Königlichen Landraths-Amtes zu Tuchel” z 1875 r. Natomiast pierwszy polskojęzyczny tytuł to „Orędownik na Powiat Tucholski” z roku 1920. Inne tucholskie tytuły z okresu międzywojennego to: „Gazeta Tucholska” i „Głos Tucholski”. Początkowo periodyki związane były z samorządem lokalnym, wydawane w celu przekazywania mieszkańcom informacji na temat rozporządzeń miejscowych władz. Charakteryzowały się wewnętrznym podziałem treści na dwa działy: urzędowy i nieurzędowy. Ten drugi zawierał przede wszystkim drobne ogłoszenia handlowe. Z czasem jednak stał się głównym elementem tucholskich wydawnictw. Informowano w nim o wydarzeniach zarówno z kraju, jak i z regionu, podawano zapowiedzi kulturalne, umieszczano pierwsze artykuły dotyczące lokalnej historii.
dc.description.abstract The article describes the development of Tuchola’s daily press in years 1920-1939. The first periodical published in Tuchola in 1875 was the German-language “Kreis-Blatt des Königlichen Landraths Amtes zu-Tuchel“. The first Polish-language periodical, “Orędownik na Powiat Tucholski”, appeared in 1920. Other local periodicals of the interwar period were: “Gazeta Tucholska” and “Głos Tucholski”. At first, periodicals were related to the local government. They were printed to provide information on the local authorities’ laws and regulations. The contents of these periodicals, for example in “Orędownik na Powiat Tucholski”, were divided into two parts: official and unofficial. The latter contained mainly advertisements, but with time the periodical became a major element of Tuchola’s press market. It provided information on local and regional events, cultural announcement as well as first articles on local history.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject "Gazeta Tucholska"
dc.subject "Głos Tucholski"
dc.subject historia
dc.subject "Orędownik na Powiat Tucholsk"
dc.subject prasa branżowa
dc.subject prasa codzienna
dc.subject Tuchola
dc.subject daily press
dc.subject "Gazeta Tucholska"
dc.subject "Głos Tucholski"
dc.subject history
dc.subject "Orędownik na Powiat Tucholski"
dc.subject trade press
dc.subject Tuchola
dc.title Prasa Tucholi w latach 1920–1939 (część 1)
dc.title.alternative Periodicals in Tuchola in years 1920–1939 (part 1)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations