Home

Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Adamiak, Jan
dc.contributor.author Czupich, Mariusz
dc.contributor.author Ignasiak-Szulc, Aranka
dc.date.accessioned 2014-01-09T18:47:13Z
dc.date.available 2014-01-09T18:47:13Z
dc.date.issued 2013-12-20
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 2, Vol. 1, pp. 21-40
dc.identifier.issn 2300-9853
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2013.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1300
dc.description.abstract Organizacje pozarządowe współpracują z samorządem terytorialnym ze względu na wspólne cele oraz środki publiczne będące w gestii władz terytorialnych. Władze te powinny w większym stopniu delegować zadania publiczne do tych organizacji, gdyż pozwoliłoby to na uzupełnienie luki w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz rozwiązywać różnorakie problemy społeczne we wspólnotach terytorialnych. Tekst prezentuje wybrane aspekty współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce a samorządem terytorialnym, szczególnie województwami. Na początku przedstawiono miejsce i rolę organi-zacji pozarządowych w gospodarce i społeczeństwie. Następna część dotyczy płaszczyzn współpracy jednostek samorządowych z tymi organizacjami w Polsce. Analiza współpracy pomiędzy wymienionymi partnerami w gospodarce regionalnej w aspekcie finansowym została dokonana na przykładzie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject organizacje pozarządowe
dc.subject współpraca z samorządem terytorialnym
dc.subject zadania publiczne
dc.title Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations