Home

Geografia ludności a geografia społeczna - spojrzenie nieco przekorne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szymańska, Daniela
dc.date.accessioned 2013-12-19T13:27:00Z
dc.date.available 2013-12-19T13:27:00Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, pod red. Stanisława Liszewskiego i Wiesława Maika, Bydgoszcz 2005, pp.121-130
dc.identifier.isbn 83-922276-1-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1252
dc.description.abstract geografia ludności, geografia społeczna, geografia społeczno-ekonomiczna, humanizacja geografii, zbiorowość terytorialna
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
dc.relation.ispartofseries Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy;Nr 1
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject geografia ludności
dc.subject geografia społeczna
dc.subject geografia społeczno-ekonomiczna
dc.subject humanizacja geografii
dc.subject zbiorowość terytorialna
dc.title Geografia ludności a geografia społeczna - spojrzenie nieco przekorne
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations