Home

W przestrzeni "długiego trwania". Ideologia społeczno-polityczna "Kazań sejmowych" w kontekście scholastycznej kosmologii

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bohuszewicz, Paweł
dc.date.accessioned 2013-12-19T10:20:06Z
dc.date.available 2013-12-19T10:20:06Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Pamiętnik Literacki, rocznik XCVI, 2005, z. 2, s.95-122
dc.identifier.issn 0031-0514
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1242
dc.description.abstract W klasycznej francuskiej narratologii z lat 60. każdy fakt kulturowy posiadał dwa poziomy: powierzchniowy i głęboki. Podział ten możemy odnieść do wyróżnionych przez F. Braudela dwóch poziomów czasu: powierzchniowego czasu wydarzeń i głębokiego czasu długiego trwania. Uzupełniona o koncepcję Braudela narratologia umożliwia przekroczenie dyscyplinowych podziałów świata i zestawienie dwóch,wydawałoby się, niekompatybilnych sfer: scholastycznej kosmologii i społeczno-politycznej ideologii "Kazań sejmowych" P. Skargi. Co dzięki temu uzyskamy? Hipotezę o wspólnym strukturalnym rdzeniu, który umożliwia umieszczenie scholastycznego obrazu świata i szermierza kontrreformacji w ramie tej samej formacji kulturowej.
dc.description.abstract The classic French narratology of the 60 s assumes that every cultural factor consists of two levels: surface and deep. Due to F. Braudel s researches we can place them in two kinds of time: the surface level in the time of event, and the deep level in the long lasting one. Supplemented with Braudel s conception, narratology enables to cross the borderlines of the disciplinary partitioning of reality and to juxtapose two issues of seemingly incomparable disciplines scholastic cosmology and socio-political ideology of the Sermons to the Diet by Piotr Skarga. What does this contrast effect? The hypothesis of a common structural core that allows to put the scholastic view on the cosmos and the champion of counterreformation within the frame of the same cultural formation.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo IBL PAN
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject ideologia
dc.subject kosmologia
dc.subject narratologia
dc.subject długie trwanie
dc.title W przestrzeni "długiego trwania". Ideologia społeczno-polityczna "Kazań sejmowych" w kontekście scholastycznej kosmologii
dc.title.alternative In the space of "long lasting". Socio-political ideology of Piotr Skarga's "Sermons to the Diet" in the context of scholastic cosmology
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations