Home

Historyczne i demograficzne aspekty transformacji Polski i państw sąsiednich do społeczeństwa informacyjnego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Stachowiak, Beata
dc.date.accessioned 2013-12-17T07:22:45Z
dc.date.available 2013-12-17T07:22:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Kognitywistyka i Media w Edukacji nr 1, 2012, s. 33-52
dc.identifier.issn 1643-6938
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1220
dc.description.abstract Społeczeństwo informacyjne z rzadka rozpatruje się z perspektywy historycznej oraz demograficznej. A przecież historia odegrała znaczącą rolę w opóźnieniu Polski i krajów sąsiednich w procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Kraje te miały utrudniony dostęp do nowych technologii, powodem były głównie uwarunkowania polityczne po 1945 roku. Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w omawianych państwach jest zróżnicowany, np. w zakresie rozwoju infrastrukturalnym, w dostępie do e-usług itp. Proces rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest także związany z sytuacją demograficzną, a ściślej z procesami starzenia się populacji. Artykuł zawiera wiele danych statystycznych.
dc.description.abstract Information society rarely is considered from a historical and demographic perspective. However, history has played a significant role in delaying Polish and neighboring countries in the process of creating an information society. These countries have limited access to new technologies, the reason was mainly political conditions after 1945. The level of development of information society in these countries is different, for example in the development of infrastructure, access to e-services, etc. Process development of the information society is also associated with the demographic situation, specifically the aging population. The article contains a lot of statistical data.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Społeczeństwo informacyjne
dc.subject Polska
dc.subject Historia
dc.subject Transformacja
dc.title Historyczne i demograficzne aspekty transformacji Polski i państw sąsiednich do społeczeństwa informacyjnego
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations