Home

Geneza i źródła wolności religii w europejskiej przestrzeni politycznej i prawnej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kącka, Katarzyna
dc.date.accessioned 2013-12-12T15:44:32Z
dc.date.available 2013-12-12T15:44:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Seminare : poszukiwania naukowo-pastoralne, nr 34, 2013, s. 155–174.
dc.identifier.issn 1232-8766
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1205
dc.description.abstract Człowiek jako istota ludzka posiada swe naturalne prawa. Są to m.in. prawo do życia, do wyrażania swych poglądów, do poszanowania prywatności. Prawa te są podstawowe i niepodważalne. Pośród nich znajduje się jedna z najważniejszych wolności – prawo do wolności religii. Stanowi ono jedną z najważniejszych zasad, swą prostotą i naturalnością budząc jednocześnie wiele wątpliwości. Studium ma na celu ogólne przedstawienie zasad objętych prawem do wolności religii: genezę i historię tworzenia się tego prawa oraz drogę jego usankcjonowania. Omówione zostały także główne dokumenty współcześnie gwarantujące tę wolność oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących naruszania swobód religijnych.
dc.description.abstract A person, as a human being, has his or her own natural rights. These include, among other things, the right to life, to express one’s views and the right to privacy. These rights are fundamental and indisputable. Among them is one of the most important liberties — the right to religious freedom. While one of the most important principles, its simplicity and naturalness raise at the same time many doubts. This study aims to provide a general presentation of the principles of the right to freedom of religion: the origin and history of the formation of this right and the road to its sanction. This article also discusses the chief contemporary documents which guarantee this freedom and the rulings of the European Courts of Human Rights in cases concerning infringement of religious rights.
dc.language.iso pol
dc.publisher Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject wolność religijna
dc.subject prawa naturalne
dc.subject prawa człowieka
dc.subject religious freedom
dc.subject natural rights
dc.subject human rights
dc.title Geneza i źródła wolności religii w europejskiej przestrzeni politycznej i prawnej
dc.title.alternative Orgin and Source of Religious Freedom in European Political and Legal Space
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations