Home

Financial Dependence of the PIIGS Countries

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Siemiątkowski, Piotr
dc.contributor.author Jankowska, Ewa
dc.date.accessioned 2013-12-09T08:02:29Z
dc.date.available 2013-12-09T08:02:29Z
dc.date.issued 2013-10
dc.identifier.citation Journal of World Economic Research. Vol. 2, No. 5, 2013, pp. 89-94
dc.identifier.issn 2328-7748
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1183
dc.description.abstract In the paper, the authors presented the problems connected with the financial dependence of the PIIGS countries (the contractual name for a group of European countries with the highest debt which stands for the first letters of the names of countries: Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain). In the first part the issues related to the concept of the financial dependence were discussed. Then International Investment Position (IIP) of the PIIGS countries was compared with other countries of the European Union. The main part of the paper is analysis of the indicators of the financial dependence the PIIGS countries. The analysis of the proposed set of indicators caused that the authors drew particular attention to the situation that took place in Ireland. Therefore, the case of Irish economy was discussed in the detail way. At the end of the paper conclusions about the financial dependence of PIIGS countries were presented.
dc.description.abstract W artykule zostały zaprezentowane problemy związane z uzależnieniem finansowym krajów PIIGS (umowna nazwa dla grupy krajów europejskich o najwyższym zadłużeniu, powstała od pierwszych liter angielskich nazw krajów: Portugalia, Włochy, Irlandia, Grecja i Hiszpania). W pierwszej części opisano zagadnienia związane z pojęciem uzależnienia finansowego. Następnie międzynarodowa pozycja inwestycyjna (IIP) krajów PIIGS została porównana z innymi krajami Unii Europejskiej. Główną częścią pracy jest analiza wskaźników uzależnienia finansowego krajów PIIGS. Analiza proponowanego zestawu wskaźników spowodowała, że autorzy zwrócili szczególną uwagę na sytuację, która miała miejsce w Irlandii. Dlatego też, przypadek irlandzkiej gospodarki został omówiony w sposób szczegółowy.
dc.language.iso eng
dc.publisher Science Publishing Group
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Financial Dependence
dc.subject International Investment Position
dc.subject PIIGS Countries
dc.subject Gross External Debt
dc.title Financial Dependence of the PIIGS Countries
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations