Home

Czy technika pozbawia nas pracy? Bezrobocie technologiczne w perspektywie Teorii Aktora-Sieci

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Afeltowicz, Łukasz
dc.date.accessioned 2013-12-03T10:42:21Z
dc.date.available 2013-12-03T10:42:21Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Studia Socjologiczne 2007, 1 (184)
dc.identifier.issn 0039−3371
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1144
dc.description.abstract Problem wpływu innowacji technologicznych w dziedzinie produkcji na zatrudnienie jest szeroko dyskutowany w ekonomii. Debaty wokół kwestii tak zwanego bezrobocia technologicznego trwają już od początku XIX wieku, jednakże wiele aspektów tego zjawiska umyka refleksji ekonomicznej. Odwołując się do perspektywy teorii aktora−sieci postaram się wskazać te procesy, związane z bezrobociem technologicznym, które pozostają nieuchwytne dla ekonomii. Wychodząc od rozwijanej w ramach teorii aktora−sieci specyficznej koncepcji nowoczesności, pokażę, że to nie sama technika, jak sugeruje ekonomiczna koncepcja bezrobocia technologicznego, lecz skomplikowany splot czynników społecznych i technologicznych prowadzi do wypierania i marginalizowania ludzi w sieciach produkcyjno−usługowych.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject aktor nieludzki
dc.subject bezrobocie technologiczne
dc.subject konstytucja nowoczesności
dc.subject sieć socjotechniczna
dc.title Czy technika pozbawia nas pracy? Bezrobocie technologiczne w perspektywie Teorii Aktora-Sieci
dc.title.alternative Does Technology Deprive Us of Work? Technology−Related Unemployment in an Actor−Network Theory
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations