Home

Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Leźnicki, Marcin
dc.date.accessioned 2013-12-03T09:58:06Z
dc.date.available 2013-12-03T09:58:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Scientia et Fides, 1(1), 2013, ss. 213-230
dc.identifier.isbn 2300-7648
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1139
dc.description.abstract Medykalizacja człowieka, w tym także dyskutowana w ramach poniższego tekstu medykalizacja kobiecego ciała z użyciem chirurgii kosmetycznej, mimo szerokiego wachlarza deklarowanych przez naukowców korzyści, bezspornie implikuje mnogość problemów natury etyczno-prawnej, co do m.in. słuszności samej medykalizacji człowieka, możliwego kierunku jej dalszego rozwoju i prognoz z nim związanych, jak też stosowanych metod oraz środków społecznej kontroli postępującej medykalizacji. W przypadku medykalizacji kobiecego ciała z użyciem chirurgii kosmetycznej, rodzą się zaś pytania, o jej celowość, znaczenie i charakter, o rozumienie ludzkiego ciała, o kryterium piękna, czy problem estetycznego konstruowania wizerunku na podstawie idealny modelu ciała „społecznie pożądanego”. Z racji problemowej rozpiętości, jak też złożoności zjawiska medykalizacji człowieka, po zarysowaniu problemu samej medykalizacji uwaga Autora zwrócona zostanie w stroną bliższego omówienia kwestii medykalizacji kobiecego ciała z użyciem zdobyczy chirurgii kosmetycznej, z jednoczesnym wskazaniem racji przemawiających przeciwko jej stosowaniu i propagowaniu.
dc.description.abstract Medicalization of human condition including the medicalization of women’s bodies through the use of cosmetic surgery is advertised by the scientists as giving numerous benefi ts. At the same time, however, it undoubtedly raises many ethical and legal controversies regarding the validity of medicalization itself, possible directions of its future development and the means of social control over ongoing medicalization. In the case of medicalization of women’s bodies there are questions about its purpose and meaning, about the criteria of beauty and about constructing one’s picture based on the ideal model of „socially desired” body. Given a broad range and complexity of medicalization of human condition the author will first give a short introduction to the problem of medicalization and then will focus on the medicalization of women’s bodies through the use of cosmetic surgery whilst simultaneously giving arguments against its use and propagation.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject medykalizacja
dc.subject normalizacja
dc.subject standaryzacja
dc.subject chirurgia kosmetyczna
dc.subject model idealny
dc.subject kontrola społeczna
dc.subject ciało ludzkie
dc.subject medicalization
dc.subject normalization
dc.subject standardization
dc.subject cosmetic surgery
dc.subject ideal model
dc.subject social control
dc.subject human body
dc.title Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznych
dc.title.alternative Medicalization of women’s bodies as exemplifi ed by plastic surgeries
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations