Home

E-czytelnictwo studentów – wybrane konteksty

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Stachowiak, Beata
dc.date.accessioned 2013-11-25T09:03:24Z
dc.date.available 2013-11-25T09:03:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation E-mentor nr 1 (48), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/985
dc.identifier.issn 1731-6758
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1062
dc.description.abstract Artykuł zawiera rozważania dotyczące postaw studentów w obszarze e-czytelnictwa. Przedstawiono w nim wyniki badań przeprowadzonych w roku 2009 oraz 2012 wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uni- wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach Politologia, Stosunki międzynarodowe oraz Bezpieczeń- stwo wewnętrzne. Wyniki badań wskazują, iż mimo powiększającej się oferty zainteresowanie e-czytelnictwem maleje. Ta niepokojąca tendencja wymaga obserwacji, a także podjęcia przez uczelnie działań prowadzących do pełniejszego wykorzystywania zasobów elektronicznych w procesie kształcenia.
dc.language.iso pol
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject e-czytelnictwo
dc.subject studenci
dc.title E-czytelnictwo studentów – wybrane konteksty
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations