Home

Zależności pomiędzy infrastrukturą techniczną, a rozwojem społeczno – gospodarczym obszarów wiejskich powiatów bydgoskiego i toruńskiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piszczek, Sylwester
dc.date.accessioned 2013-11-21T17:00:39Z
dc.date.available 2013-11-21T17:00:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym : 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, red. St. Liszewski, Łódź 2010, pp. 251-259
dc.identifier.isbn 978-83-62089-11-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1036
dc.description.abstract Przedmiotem badań niniejszego artykułu było ukazanie stanu i zróżnicowania przestrzennego infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz jej wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W badaniach dotyczących poziomu rozwoju infrastruktury posłużono się zmiennymi charakteryzującymi gęstość sieci drogowej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Rozwój społeczno – gospodarczy określono na podstawie czterech mierników tj.: dochody własne gminy na jednego mieszkańca, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 ludności, saldo migracji na 1000 mieszkańców oraz gęstość zaludnienia wyrażona na 100 km².
dc.language.iso pol
dc.publisher Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject infrastruktura techniczna
dc.subject rozwój społeczno-gospodarczy
dc.title Zależności pomiędzy infrastrukturą techniczną, a rozwojem społeczno – gospodarczym obszarów wiejskich powiatów bydgoskiego i toruńskiego
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations