Home

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2023)
  Życie i działalność Mikołaja Kopernika były i są tematem literatury adresowanego do młodego odbiorcy. Utwory te nie tylko podają fakty z biografii słynnego astronoma, lecz także wzbogacają je mniej lub bardziej prawdopodobną ...
 • Lutomierski, Marcin (Dom Wydawniczy Elipsa, 2012)
  Artykuł jest propozycją syntetycznego opisu, a także interpretacji recepcji romantyzmu w kręgu autorów i czytelników londyńskich "Wiadomości". Niemal każdy numer tygodnika z okresu powojennego zawiera rozmaite odwołania ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  W grudniu 2022 r. Biblioteka Uniwersytecka wzbogaciła się o kolejne cenne rękopisy. Jest to dar przekazany przez Zofię Melechównę na ręce zastępcy dyrektora, Grzegorza Sztura. Słynna aktorka, od wielu lat związana m.in. z ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013)
  W 2012 roku wydawnictwo uniwersyteckie otrzymało rekordową w swojej historii liczbę nagród. Piąty rok istnienia Wydawnictwa Naukowego UMK obfitował w liczne i różnorodne nagrody. Wydawnictwo wzięło udział we wszystkich ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2022)
  W dyskusji na temat romantyzmu i jego dziedzictwa nie powinno zabraknąć głosu o emigracji nazywanej drugą (Drugą, Drugą Wielką), niepodległościową, pojałtańską czy też po prostu wojenną. Oprócz oczywistych różnić można ...
 • Lutomierski, Marcin (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 2022)
  W Roku Romantyzmu Polskiego warto przypomnieć o kontynuowaniu tradycji romantycznej przez rodaków nie tylko w kraju, lecz także poza jego granicami. Od lat 40. XX wieku Londyn stanowił dla polskich uchodźców, a później ...
 • Romantyzm 
  Lutomierski, Marcin (Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Literatury Polskiej UMK, 2016)
  Pojęcie „romantyzm” było przedmiotem dyskusji i polemik krytycznoliterackich przez prawie cały XIX w.; rozmaicie rozumiane i wartościowane weszło na stałe do repertuaru terminów krytycznoliterackich. Dyskusje te miały ...
 • Lutomierski, Marcin (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 2019)
  Artykuł skrótowo przedstawia: genezę pojęcia romantyzm, romantyzm w dyskursach krytycznoliterackich, spór o dziedzictwo romantyzmu, romantyzm jako światopogląd oraz jako epokę w kulturze europejskiej.
 • Lutomierski, Marcin (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, 2014)
  Recenzja: Magdalena Rabizo-Birek, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 540.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011)
  Recenzja: Mirosław A. Supruniuk, "Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem", Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, Toruń 2011, ss. 238, „Archiwum Emigracji. Źródła i materiały do dziejów ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016)
  Krasińskiego postrzeganie Wiecznego Miasta było pełne ambiwalencji, tak bardzo charakterystycznej dla niespokojnego ducha poety. Początkowo autor był zrażony do Rzymu, nie podobał mu się nawet wygląd miasta i jego mieszkańców. ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2022)
  Recenzja książki: Małgorzata Rowicka, "Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Juliusza Słowackiego w okresie zaborów", red. naukowy Janusz Kostecki, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2022.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016)
  Czym jest Dobryslownik.pl – słownikiem czy poradnią? Do kogo jest adresowany? – I jednym, i drugim. Naszym celem jest to, żeby rozwiązywać problemy językowe osób, które pracują słowem lub po prostu chcą na co dzień dbać ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  Artykuł prezentuje rożne aspekty targów książki w Polsce i na świecie.
 • Lutomierski, Marcin (Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", 2006)
  Recenzja: "Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku. Szkice - wspomnienia - wiersze", red. Jan Wolski, Henryk Wójcik, Edward Zyman, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2005.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  Recenzja: Krzysztof Muszkowski, "Spod angielskiego parasola", Toruń 2006, Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Lutomierski, Marcin (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 2022)
  Romantyzm (rozumiany wieloznacznie) był przedmiotem ożywionych dyskusji krytyków literackich przez prawie cały XIX wiek. Spory o romantyzm i wokół niego miały szeroki rezonans społeczny. W Roku Romantyzmu Polskiego ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014)
  Relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze: Krasińskiego światy zapomniane (2012).
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2017)
  Recenzja: "Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką", Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2023)
  Rec.: Andrzej Waśko, „Pan Tadeusz”. Media pamięci, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2022, seria: Literatura i Pamięć.

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations