Home

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014)
  Recenzja: „Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim”, red. Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski, seria Region kujawsko-pomorski w przeszłości, t. 1, Wydawnictwo Naukowe ...
 • Lutomierski, Marcin (Studenckie Naukowe Koło Edytorsko-Tekstologiczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006)
  Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2005 r. Celem tych badań było ustalenie, czy poeta znajduje się w kręgu zainteresowań studentów ...
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2014)
  Recenzja: "Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejsza 1944-1952", wybór, wstęp, opracowanie i przypisy Grzegorz P. Bąbiak, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 2014.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005)
  - Bardziej czuje się Pan poetą czy historykiem literatury? - Zdaję sobie sprawę, że czym innym jest w jakimś sensie uprawianie nauki, bycie historykiem literatury, a czym innym - twórcą poezji. Ale patrzmy jednak na ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014)
  Dr Marzena Żylińska zajmuje się metodyką i neuropedagogiką. W 2006 roku uzyskała doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dziedziny dydaktyki języków obcych. Pracuje jako wykładowca w Nauczycielskim ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020)
  Mimo rozwoju tej części rynku wydawniczego (na ziemiach polskich od ok. 200 lat) problematyka edytorstwa literatury dla dzieci i młodzieży nie cieszyła i nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem badaczy. Taki stan ...
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2014)
  Recenzja: "Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Identyfikacja - dokumentacja - ochrona - interpretacja - pojęcia - poglądy", red. Krzysztof Braun, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Kultury Ludowej, ...
 • Lutomierski, Marcin (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 2020)
  Recenzja: Maria Prussak, Teresa Rączka-Jeziorska, "Nieznany autograf Adama Mickiewicza. Dwie strony Inwokacji „Pana Tadeusza”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2018)
  Recenzja: Maria Prussak, Teresa Rączka-Jeziorska, "Nieznany autograf Adama Mickiewicza. Dwie strony Inwokacji „Pana Tadeusza”", Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2017)
  Kwestia jednolitej ceny książki jest nieoczywista i wielowątkowa. Prawdopodobnie projekt ten niewiele zmieniłby na rynku książki oraz w zakresie czytelnictwa.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016)
  Co było inspiracją do napisania monografii wojsk zakonu niemieckiego? – Bezpośrednia inicjatywa wyszła w 2011 r. od Tomasza Jaroszewskiego, zastępcy dyrektora Wydawnictwa Naukowego UMK. Zagadnieniami aktywności militarnej ...
 • Lutomierski, Marcin (Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, 2006)
  Artykuł omawia różne formy recepcji życia i twórczości Cypriana Norwida na łamach jednego z dwóch najważniejszych czasopism XX-wiecznej emigracji polskiej. W kręgu londyńskich „Wiadomości” autor "Promethidiona" był postrzegany ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2021)
  – Kim dla Pana był Tadeusz Różewicz? – Tadeusz Różewicz był dla mnie niezwykle istotnym artystą sztuki słowa. Przede wszystkim – bardzo ważnym poetą, ale również dramaturgiem, prozaikiem i scenarzystą. Pozostawił po sobie ...
 • Lutomierski, Marcin (Polska Akademia Umiejętności, 2018)
  W Zakładzie Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało nowe wydanie krytyczne dzieł Zygmunta Krasińskiego. Pomysłodawcą projektu i jego kierownikiem był prof. Mirosław ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014)
  Artykuł informuje o działaniach promocyjno-handlowych Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej podejmowanych w celu zwiększenia przychodów
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2015)
  Omówienie: Janusz Małłek, "Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.
 • Lutomierski, Marcin (Miasto i Gmina Skępe, 2011)
  Recenzja: Gustaw Zieliński, "Kirgiz", wstępem poprzedził, przypisami uzupełnił i do druku przygotował Mirosław Krajewski, Rypin-Skępe-Płock, 2011, Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza "Verbum", ss. 80.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2020)
  Recenzja: "Czytanie Wierzyńskiego", red. Wacław Lewandowski, Jakub Osiński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2019.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2021)
  Doświadczenie pobytu poza granicami ojczyzny – zarówno podczas wojny, jak i później – zaowocowało powstaniem szeregu publikacji mniej lub bardziej literackich o charakterze edukacyjno-wychowawczym, których tematem była ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  W wieku niespełna 55 lat zmarł Andrzej Artur Falenta – absolwent filologii polskiej UMK, bibliofil, poeta, pisarz, autor artykułów krajoznawczych o Mazowszu, najbardziej znany jako księgarz.

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations